ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα και σας ενημερώνω ότι οι αναρτήσεις  σκοπό έχουν να λειτουργήσουν ως πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι
μαθητές  την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις
παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας –
χωρίς να αποσκοπεί στο να
υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη
.