Μέθοδος Halliwick

Η μέθοδο Halliwick αποτελεί μια προσέγγιση για τη διδασκαλία όλων των ανθρώπων, κυρίως για τα παιδιά και ενήλικες με σωματικές - κινητικές αναπηρίες, αλλά και μαθησιακές δυσκολίες. Έχοντας ως κύριο στόχο τη συμμετοχή σε δραστηριότητες στο νερό, το κολύμπι και την ανεξάρτητη κίνηση.

Η παρούσα μέθοδος αναπτύχθηκε από τον εκπαιδευτή κολύμβησης James McMillan MBE, και τη σύζυγο του, περίπου στα τέλη του 1940 και στις αρχές του 1950.

 Το πρόγραμμα των δέκα σημείων - Halliwick. Μέσα από τα 10 σημεία, πραγματοποιείται μια διαδικασία ανάπτυξης μέσω πνευματικής προσαρμογής(ευελιξία σε ποικίλα περιβάλλοντα), ισορροπίας ελέγχου ( αλλαγή μέσα στο νερό με ελεγχόμενο τρόπο) και κίνηση (εκτέλεση δραστηριοτήτων με αποτελεσματικότητα) που οδηγεί σε ανεξαρτησία στο νερό.

Τα 10 σημεία είναι τα ακόλουθα:

1.Η Ψυχική προσαρμογή, η ικανότητα να αντιδρά στο περιβάλλον.

2.Η αποχώρηση, μετά από διαδικασία μάθησης.

3.Ο έλεγχος φοράς, η ικανότητα να ελέγχει κάθε περιστροφή.

4. ομοίως, αλλά έλεγχος σε πρόσθια - οπίσθια θέση.

5. ομοίως, αλλά έλεγχος πλευρικής περιστροφής.

6. Συνδυασμός ελέγχου φοράς, η ικανότητα να ελέγχει οποιοδήποτε συνδυασμό περιστροφών.

7. Η ισορροπία στο νερό και η μη βύθιση.

8. Ισορροπία και έλεγχος μέσα στο νερό, χαλαρή κίνηση και ακινησία.

9.Αποφυγή πλωτών αντικειμένων, ουδεμία επαφή μαζί τους.

10. Απλή πρόοδος και βασικές τεχνικές κολύμβησης.

Στα παραπάνω σημεία, υπάρχει ένας ειδικά εκπαιδευμένος κολυμβητής, ο οποίος γνωρίζει το πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να το φέρει εις πέρας. Σε αυτή τη μέθοδο, οι δραστηριότητες στο νερό συνδυάζονται με ποικίλα παιχνίδια, που το παιδί καλείται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει με την καθοδήγηση πάντοτε του ειδικού θεραπευτή.

 Εν τέλει, το Halliwick αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει γνώσεις αναφορικά με το σώμα, το νερό, την αναπηρία, το κίνητρο, την πρόκληση, την διδασκαλία και τη μάθηση, τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια, την συνεργασία σε ομάδες και τις τεχνικές της κολύμβησης.

Στα παρακάτω βίντεο που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε τα 10 σημεία της μεθόδου.

https://video.link/w/PzaVc

https://video.link/w/P1aVc

 https://video.link/w/E2aVc

Leave a Reply