Για να εξασκηθούμε στη Γλώσσα.

Πατήστε πάνω στην εικόνα.
Για να τρέξει η εφαρμογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η προσθήκη 
Adobe Flash Player.
Δοκιμάστε σε Chrome ή σε Firefox

 

Leave a Reply