πρώτο

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Στο σώμα ασκούμε μια οριζόντια μεταβλητή δύναμη F, η οποία μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα. …

Ελέγχοντας 4 δίσκους

Ταυτόχρονη λειτουργία δύο αντλιών

Αφήστε μια απάντηση