Ρομποτική Λαβή

Αυτή η ρομποτική λαβή μπορεί να εντοπίζει αντικείμενα και να τα πιάνει μεταφέροντάς τα είτε δεξιά είτε αριστερά καθώς μπορεί να περιστραφεί παράλληλα στο οριζόντιο επίπεδο.