Κεφάλαιο 28 : Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Περίληψη

Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε την περίοδο της παρακμής του Βυζαντινού κράτους. Είχαμε δει ότι από τον 9ο αιώνα και μετά το Βυζάντιο δυναμώνει και γίνεται ισχυρό (ακμή) από τις αρχές, όμως, του 11ου αιώνα το Βυζαντινό κράτος αποδυναμώνεται, είναι σε κρίση και περνάει στην παρακμή.