Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Δ΄ 

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα
Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης 

Κεφάλαιο 1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης.
Το λεξιλόγιο του μαθήματος
Πάτησε στην εικόνα

Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
Κεφάλαιο 1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης.
ΑΚΟΥΩ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
Κεφάλαιο 1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης.
Το  μάθημα συγκεντρωτικά
Πάτησε στην εικόνα

Πάτησε σε οποιαδήποτε πλαίσιο  για περισσότερες πληροφορίες

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου
 Ιστορική γραμμή

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια επιλέχθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις ως βασιλιάς της Ελλάδας ο νεαρός Βαυαρός πρίγκιπας Όθωνας, ο οποίος βασίλευσε έως το 1862. Το 1844 ο Όθωνας υποχρεώθηκε να παραχωρήσει Σύνταγμα. Την ίδια χρονιά ο Ιωάννης Κωλέττης ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας.

ιστορική γραμμή

ΠΗΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου
Ντοκιμαντέρ
 Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΕΞΑΣΚΗΣΗ(1)
Κεφάλαιο 1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης.
ΑΚΟΥΩ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Και επιλέγω τις σωστές απαντήσεις  

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
ΕΞΑΣΚΗΣΗ(2)
Κεφάλαιο 1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης.

QUIZ

Πάτησε στην εικόνα

By D. MOURTOGIANNIS

ΠΗΓΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
ΕΞΑΣΚΗΣΗ(3)
Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης

Το σταυρόλεξο του μαθήματος

Πάτησε στην εικόνα

ΠΗΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&
ΕΞΑΣΚΗΣΗ(4)
Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης

Ασκήσεις εμπέδωσης

Πάτησε στην εικόνα
Αποτέλεσμα εικόνας για 1 Η βασιλεία του Όθωνα

ΠΗΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΗΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου
Γραμμή του Χρόνου 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
Πάτησε στην εικόνα
1821
ΠΗΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
&&&&&&&&&&&&&&&&
Αποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για ιστορια στ δημοτικου

Ασκήσεις κατανόησης σε μορφή word

Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

Τις απαντήσεις αν θέλετε μου τις στέλνεστε

Αφήστε μια απάντηση