Πείραμα για την ατμοσφαιρική πίεση

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/963

Το παραπάνω πείραμα εξηγεί πώς λειτουργεί η ατμοσφαιρική πίεση με απλά υλικά της καθημερινότητας. Μ έσω αυτού οι μαθητές θα κατανοήσουν από τι εξαρτάται η ατμοσφαιρική πίεση, τι την επηρεάζει και πώς αυτό φαίνεται με καθημερινά αντικείμενα.