Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Να κάνετε επανάληψη τις Δυνάμεις (ορισμό και ιδιότητες), τις Αξιοσημείωτες ταυτότητες, την απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού (ορισμό και ιδιότητες). Να λύσετε τις ασκήσεις των αρχείων- εργασιών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων