Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των Η/Υ

  1. Βασικές έννοιες

1.1 Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών;

Ο όρος «πληροφορική» προέρχεται από τη λέξη πληροφορία. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στη Γαλλία (Informatique) και τη Γερμανία (Informatik). Από την ετυμολογία της λέξης προκύπτει ο ορισμός:

Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αναπαράσταση, αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.

Επιστήμη Υπολογιστών είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους υπολογιστές και τους υπολογισμούς.

1.2. Θεωρητική επιστήμη των Υπολογιστών

Θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών είναι ο αλγόριθμος και το πρόγραμμα. Μια μηχανικά εκτελέσιμη υπολογιστική διαδικασία αποτελεί αλγόριθμο. Το θεωρητικό μέρος της Επιστήμης Υπολογιστών ασχολείται με τη σχεδίαση, τη δημιουργία και την αναπαράσταση των αλγορίθμων.

1.3. Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών

Η άρρηκτη σχέση της θεωρητικής επιστήμης με την υπολογιστική μηχανή δημιουργεί πεδία εφαρμογής τόσο στην ίδια την Πληροφορική όσο και σε άλλες Επιστήμες.

Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών ασχολείται με το υλικό (hardware) και την οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Ασχολείται επίσης με τα λειτουργικά συστήματα, προγράμματα μεγάλης κλίμακας που τοποθετούνται ανάμεσα στο υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή. Τα πληροφοριακά συστήματα συνδυάζουν υλικό, λογισμικό, δεδομένα, ανθρώπους και διαδικασίες. Η διασύνδεση υπολογιστών σε δίκτυα, δημιουργεί έναν άλλο τομέα. Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης ασχολείται με τη δημιουργία προγραμμάτων που κάνουν τον υπολογιστή να προσομοιάζει σε νοήμον ον.

Τέλος, ένα μέρος της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών διερευνά τις δυνατότητες εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε άλλες επιστήμες, όπως στη Μηχανική, στην Οικονομία, στην Ιατρική, στις Φυσικές επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές επιστήμες και στις Καλές τέχνες. Οι εφαρμογές αυτές, συχνά δημιουργούν νέους επιστημονικούς τομείς όπως η Βιοϊατρική.

Άσκηση: Να βάλετε δίπλα από κάθε πρόταση ένα Σ εάν είναι σωστή και ένα Λ εάν είναι λάθος.

  1. Πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αναπαράσταση, αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας.
  2. Θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών είναι το υλικό (hardware) και η οργάνωση και αρχιτεκτονική υπολογιστών.
  3. Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών ασχολείται με το υλικό (hardware).
  4. Η Εφαρμοσμένη Επιστήμη των Υπολογιστών μπορεί να εφαρμοστεί σε επιστήμες, όπως η Μηχανική, η Οικονομία και η Ιατρική.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων