ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στα παιχνίδι ''ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ'' εντύπώση μου έκαναν 2 ερωτήσεις οι οποίες σχετίζοντα με τα παρακάτω θέματα και πρόσωπα:

1)ΚΕΛΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι κελτικές γλώσσες είναι δυτικός κλάδος της οικογένειας των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, εντοπισμένη κατά τους ιστορικούς χρόνους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης από την Ισπανία και την Ιρλανδία μέχρι τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, δηλαδή σε περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ο κελτικός πολιτισμός. Ο όρος "Κέλτικες" χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για να χαρακτηρίσει αυτή την ομάδα γλωσσών από τον Έντουαρν Λούιντ (Edward Lhuid) το 1707.

Οι κέλτικες γλώσσες μιλιούνται και πέρα από την Ευρώπη από μετανάστες σε Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ακόμη υπάρχει μια μικρή ομάδα ομιλητών Ουαλικά στην Παταγονία της Αργεντινής. Τα Ουαλικά είναι η μόνη κέλτικη γλώσσα που δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

2)Γουστάβος Άιφελ

Ο Γουστάβος Άιφελ (Alexandre Gustave Eiffel, πραγματικό επώνυμο: Bönickhausen, 15 Δεκεμβρίου 1832 - 27 Δεκεμβρίου 1923), ήταν Γάλλος μηχανικός, αρχιτέκτονας και μασόνος. Γεννήθηκε στη Ντιζόν και έγινε γνωστός χτίζοντας γέφυρες. Ο Άιφελ ήταν διάσημος από τα μεγαλοφυή του σχέδια και την άριστη τεχνογνωσία του στις σιδηροκατασκευές. Κάποτε είχε δηλώσει ότι ο διάσημος πύργος του «πήρε το σχήμα του από τον ίδιο τον άνεμο». Το 1890 επικεντρώθηκε στη μελέτη της αεροδυναμικής και διατήρησε ένα γραφείο μέσα στον πύργο έως το θάνατό του. Το 1889, όταν ανεγέρθηκε ο Πύργος του Άιφελ, βραβεύτηκε για το επίτευγμά του με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής.

Πιστεύω πως αυτό το διαδραστηκό παιχνιδι βοήθησε να αναπτύξουμε τις γνώσεις μας πανω σε έργα ,άτομα κλπ τα οποια σχετίζονταιμε την Ευρωπα'ι'κή ένωση(Ε.Ε.)

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1ο. Θεσμικό Όργανο

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να  θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές της. Αποτελείται από τους  υπουργούς  κάθε χώρας της ΕΕ, ανάλογα με τον προς συζήτηση τομέα πολιτικής. Ιδρύθηκε το 1958  ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στις Βρυξέλλες.

2ο. Θεσμικό Όργανο

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 και που τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.
3ο. Θεσμικό Όργανο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
 Η Επιτροπή προτείνει νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί συγχρόνως εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της.
(Θάνος Αργύρης, Ντισλή Τόνια, Δανιλούλης Αντώνης)

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητης ( Νικολλι & Καλκουλης )

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση από πλευράς οργάνων ή άλλων υπηρεσιών της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ, ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ.

Τι κάνει ο Διαμεσολαβητής

Ο Διαμεσολαβητής διερευνά διάφορα είδη κακοδιοίκησης, όπως:

 • αθέμιτες ενέργειες
 • διακριτική μεταχείριση
 • κατάχρηση εξουσίας
 • απουσία ή άρνηση ενημέρωσης
 • αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
 • παράτυπες διαδικασίες.

Πώς επιλέγεται ο Διαμεσολαβητής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Διαμεσολαβητή για μια 5ετή θητεία ανανεώσιμη. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα καθήκοντα του ΕΚ μόλις εκλεγεί.

Πώς λειτουργεί ο Διαμεσολαβητής

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή διενεργεί έρευνα είτε μόλις λάβει καταγγελία είτε με δική του πρωτοβουλία. Ως αμερόληπτη υπηρεσία, δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή άλλον φορέα. Υποβάλλει δε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να λύσει το πρόβλημά σας απλά ενημερώνοντας το αρμόδιο όργανο. Αν χρειαστούν περαιτέρω ενέργειες, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα αποκαταστήσει τα πράγματα. Αν αυτό αποτύχει, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει συστάσεις προς το συγκεκριμένο όργανο. Αν οι συστάσεις αυτές δεν γίνουν δεκτές, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συντάξει ειδική αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο οφείλει να προβεί στη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Τρεις ημερομηνίες ορόσημα την Ε.Ε ( Δαλάκας , Ζαχαρούλης , Ζουρλαδάνης.)

Συνθήκη των Παρισίων (1951)

Η Συνθήκη των Παρισίων του 1951 αφορά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Yπεγράφη στις 18 Απριλίου 1951 μεταξύ έξι ευρωπαϊκών χωρών, της Δυτικής Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας. Δια της συνθήκης αυτής τα συμβαλλόμενα κράτη αποφάσισαν να ιδρύσουν την ΕΚΑΧ, που στο μέλλον έγινε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952 και έληξε ακριβώς 50 χρόνια μετά, στις 23 Ιουλίου 2002.

Ένας απο τους σκοπούς της Συνθήκης ήταν η παγίωση της ειρήνης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τα κύριες πρώτες ύλης της πολεμικής βιομηχανίας, τον άνθρακα και το χάλυβα. Έτσι χώρες που κατά την διάρκεια του πολέμου ήταν αντίπαλες τώρα μοιράζονταν και συνδιαχειρίζονταν την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα.

Τα όργανα της ΕΚΑΧ ήταν:

 • η Ανωτάτη Αρχή, που επικουρούνταν από μία Συμβουλευτική Επιτροπή,
 • η Κοινή Συνέλευση,
 • το Ειδικό Συμβούλιο Υπουργών και
 • το Δικαστήριο.

Η Κοινότητα λειτουργούσε υπό όρους προωθημένης υπερεθνικότητας με ευρύτατες εξουσίες παραχωρημένες στην Ανωτάτη Αρχή, δομή που αποφεύχθηκε στις επόμενες δύο Κοινότητες το 1957.

 

Συνθήκες της Ρώμης (1957)

Οι Συνθήκες της Ρώμης του 1957 είναι οι δύο διεθνείς συνθήκες με τις οποίες ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), από τις οποίες προήλθε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεγράφησαν από εκπροσώπους του Βελγίου, της Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Ολλανδίας στις 25 Μαρτίου1957 και η ημερομηνία υπογραφής τους θεωρείται η επίσημη ημερομηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσημα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται η σημαντικότερη και ιστορικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής ηπείρου και η δεύτερη ομοίως σε παγκόσμια κλίμακα μετά εκείνης της ίδρυσης του ΟΗΕ. Ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία παρόμοια συνθήκη με τόσο πλούσιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, που να διατηρούσε ταυτόχρονα και το "ισότιμον" των συμμετεχόντων κρατών.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που έλαβε το όνομά της από την πόλη Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά θεμελιώδη συνθήκη με την οποία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος θεσμός, ύστερα από τη Συνθήκη της Ρώμης και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Βέβαια στην εξέλιξη αυτή του θεσμού αυτού υπήρξαν και πολλές άλλες επιμέρους συνθήκες, που, αν και μη θεμελιώδεις, συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία και την εξέλιξη της ΕΕ.

Εκ μέρους της Ελλάδας υπεγράφη από τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιο Χριστοδούλου.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες συνθήκες.

 

Τι δουλειά κάνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

 • Ρόλος: Άμεσα εκλεγόμενο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα
 • Μέλη: 751 βουλευτές (Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
 • Πρόεδρος: Antonio Tajani
 • Έτος ίδρυσης: 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, 1962 ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979
 • Τόπος: Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο 2014.

Γιάννης Γκουλιάκος

Δημήτρης Καραντάνος

 

Ευρωπαϊκή επιτροπή (Θέμης Ζαρκαδής-Θάνος Γκαραγκούνης)

Θεσμικά  Όργανα:

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ):
Επιτροπή των Περιφερειών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους και των 28 κρατών μελών. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις.
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

Αρχές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού – Κατσαμάκα Αριάδνη, Σδρόλια Γεωργία, Κυριακού Έλενα

Αρχές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Οι αρχές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού είναι οι εξής:

 • η δημοκρατία, το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία. Ο όρος επινοήθηκε κατά τον πέμπτο αιώνα π.Χ., στην κλασική Ελλάδα, και χρησιμοποιήθηκε κατ' αντιδιαστολή με τη μοναρχία, την αριστοκρατία και την ολιγαρχία με τον Κλεισθένη.
 • η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο, η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση,
 • η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένας στόχος δημόσιας πολιτικής που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμονται οι πόροι. Η δικαιοσύνη βασίζεται στο Ρωμαϊκό Δίκαιο το οποίο αποκωδικοποιήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον 6ο αι. μ.Χ.
 • ο σεβασμός στην ετερότητα είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας από έναν άνθρωπο προς τους άλλους και το αντίστροφο,
 • η ισότητα. Όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους και απέναντι στους νόμους.

Η εμπορική νομοθεσία της ΕΕ

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, το Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η προστασία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών τεχνολογιών και συμφερόντων από στρατηγικές απειλές. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα με τη δημιουργία ενός πλαισίου σε ενωσιακό επίπεδο για την ανάλυση των επενδύσεων από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς κλάδους. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούν να συνεργάζονται για τον εντοπισμό επενδύσεων που θα μπορούσαν να πλήξουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΚΑΛΚΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΛΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Προτείνει νέους νόμους

Η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της ΕΕ το οποίο υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και το οποίο:

 • προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕ και των πολιτών της σε ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο·
 • αποσαφηνίζει τεχνικές λεπτομέρειες, αφού συμβουλευτεί εμπειρογνώμονες και το κοινό.

Διαχειρίζεται τις πολιτικές της ΕΕ και κατανέμει τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ

 • Καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της ΕΕ, από κοινού με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
 • Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
 • Εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιβάλλει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

 • Μαζί με το Δικαστήριο, διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη.

Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή

 • Ομιλεί εξ ονόματος όλων των χωρών της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα στους τομείς της εμπορικής πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες εξ ονόματος της ΕΕ.

Ποια είναι τα βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ

           Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από τους πολίτες της Ευρώπης για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους.

      Tο Κοινοβούλιο από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με βάση προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι από κοινού αρμόδια για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ..

         Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ανάκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

         Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΜΕΚ) δεν ανήκουν σε εθνικούς συνασπισμούς, αλλά σε πολιτικές ομάδες πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, οι οποίες εκπροσωπούν διάφορα κόμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα , οι Σοσιαλιστές, οι Φιλελεύθεροι, και οι Πράσινοι. Οι ομάδες αυτές αντιπροσωπεύουν όλες τις απόψεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, από τις έντονα φιλομοσπονδιακές έως τις ανοικτά ευρωσκεπτικιστικές.

 

         Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος διερευνά καταγγελίες των πολιτών σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης από την πλευρά των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ .

           Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, για μισή νομοθετική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης. Εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο προς τα έξω και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. 

          Επικουρούμενος από 14 Αντιπροέδρους, ο Πρόεδρος διευθύνει όλες τις εργασίες του Κοινοβουλίου και των οργάνων του , καθώς και τις συζητήσεις στην ολομέλεια. Κάθε χρόνο διεξάγονται 12 Σύνοδοι Ολομέλειας στο Στρασβούργο και έξι ακόμη στις Βρυξέλλες.                             Μεριμνά για την τήρηση του Κανονισμού του ΕΚ και διασφαλίζει, με την παρέμβασή του, την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων του οργάνου και των υπηρεσιών του.

         Ο Πρόεδρος είναι ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στις νομικές υποθέσεις και τις εξωτερικές σχέσεις. Εκφέρει γνώμη, ειδικότερα, για όλα τα διεθνή θέματα και προβαίνει σε συστάσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκφράζει την άποψη και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

      Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος τον υπογράφει, καθιστώντας τον εκτελεστό.

      Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου όλες τις νομοθετικές πράξεις που υιοθετούνται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

       Μετά από μυστική ψηφοφορία, ο υποψήφιος που έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων εκλέγεται Πρόεδρος. Αν, ύστερα από τρεις ψηφοφορίες, κανένας υποψήφιος δεν έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, ο Πρόεδρος εκλέγεται στην τέταρτη ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία.

        Η  θητεία του Προέδρου διαρκεί δυόμισι έτη, ήτοι το ήμισυ μίας κοινοβουλευτικής περιόδου, και είναι ανανεώσιμη.

       Πρόεδρος του Ευρωαπικού Κοινοβουλίου είναι ο Μάρτιν Σουλτζ.