Μεταπασχαλινό.

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Στο σώμα ασκούμε μια οριζόντια μεταβλητή

ζεύγη-σημείων-με-ταχύτητες-ίσου-μέτρου

ζεύγη-σημείων-με-ταχύτητες-ίσου-μέτρου

Αλγεβρικές τιμές

Я-люблю-тебя-россия

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΡΑΣΣΙΓΙΑ

Πολικότητα επαγωγικής τάσης

Πολικότητα επαγωγικής τάσης

OΛΙKO-A-2021

35.Μηχανικό σύστημα-Ελαστική κρούση

 

Το Blog για 4all

στο 4all dmargaris@gmail, όχι σαν χρήστης του sch...

Ηλεκτρομαγνητισμός και συμμετρία στο επίπεδο

Ηλεκτρομαγνητισμός και συμμετρία στο επίπεδο

Λυση-Συνθεση-Ταλαντωσεων-2

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ-2-1-2

Ποσο Βυθιζεται

Μια-απλή-άσκηση-κινηματικής-στερεού

ΕΞΕ - 25254 - 2021 - 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Φ.Ε._SOS_2022

 

Να βρεθεί ο λόγος ταχυτήτων. Να βρεθεί ο λόγος ταχυτήτων

Το νερό σε τρεις κατακόρυφους σωλήνες

Από dmar

Για να μπορέσουμε να μετακινήσουμε ένα σώμα, το οποίο ηρεμεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο, απαιτείται να του ασκήσουμε μια οριζόντια δύναμη, μέτρου τουλάχιστον 5Ν. Στο σχήμα βλέπετε το ίδιο σώμα στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης μέτρου F1=4Ν.

κυψελίδα υλικονετ2. Πρώτο

Ένα σώμα μάζας m=2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2. Στο σώμα ασκούμε μια οριζόντια μεταβλητή δύναμη F, η οποία μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.

Με δεδομένο ότι η οριακή στατική τριβή είναι ίση με την τριβή ολίσθησης και g=10m/s2, ζητούνται:

  1. i)Η χρονική στιγμή t1 όπου το σώμα θα αρχίσει την κίνησή του.
  2. ii) Η μέγιστη επιτάχυνση την οποία αποκτά το σώμα.

iii) Το σώμα θα κινηθεί για χρονικό διάστημα:

Ελέγχοντας 4 δίσκους