Αντίληψη

Αντίληψη είναι η πρόσληψη ερεθισμάτων μέσω των αισθήσεων μας και η επεξεργασία τους, ώστε αυτά αποκτήσουν νόημα.

Εναλλακτικά, δείτε το σχετικό βίντεο: εδώ.