Διαδραστικές παρουσιάσεις

Στα άρθρα που ακολουθούν θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (Διδαγμένο - Αδίδακτο) με τη μορφή διαδραστικών παρουσιάσεων.

Οι παρουσιάσεις αυτές περιλαμβάνουν διαδραστικές ασκήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου (αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, σωστό-λάθος, συγγραφή κειμένου), αλλά και ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις κατανόησης, συντακτικές και γραμματικές ασκήσεις με απαντήσεις.

Το υλικό αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ΄ Λυκείου (ΟΠΑΣ) του Γενικού Λυκείου Αγίας Τριάδας Αργολίδας.