Φυσικές καταστροφές

Ώρα για επανάληψη!

Για να εμπεδώσετε καλύτερα όσα είπαμε στο τελευταίο μάθημα Γεωγραφίας λύστε τις παρακάτω δραστηριότητες.

Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο μαθητή και στις φυσικές καταστροφές που συμπληρώσαμε στον εννοιολογικό χάρτη.

1η δραστηριότητα:

Στον ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται παρακάτω αναρτήστε μια μικρή ιστορία από μια εμπειρία σας κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Γράψτε:

  1. Που ήσασταν
  2. Πως αισθανθήκατε
  3. Πως αντιδράσατε

 

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάρτησης πατήστε εδώ

2η δραστηριότητα:

Λύστε το παρακάτω κρυπτόλεξο. Βρείτε 7 λέξεις σχετικές με τα ηφαίστεια.

*Όλες τις λέξεις τις συναντήσαμε στο βίντεο που είδαμε για τα ηφαίστεια κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Αν θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε ξανά για να θυμηθείτε όσα είδαμε πατώντας εδώ.

3η δραστηριότητα:

Λύστε το παρακάτω σταυρόλεξο αναγνωρίζοντας τις φυσικές καταστροφές που περιγράφονται.

Προσοχή: Οι λέξεις πρέπει να είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα!

Για οδηγίες για το σταυρόλεξο πατήστε εδώ

4η δραατηριότητα:

Αντιστοιχίστε κάθε φυσική καταστροφή με την κατάλληλη εικόνα.

Για οδηγίες για την αντιστοίχιση πατήστε εδώ