Επίθετα

αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο

Κείμενα

Γλώσσα Δημοτικού