Έχουμε δημιουργήσει ορισμένες κάρτες οι οποίες αναγράφουν αριθμούς από το 0 έως το 9 και τα σύμβολα +, -, : , =. Χωρίζοουμε τους μαθητές της τάξης μας σε 2-3 ομάδες και η κάθε ομάδα αναθέτει μια πράξη που την διαμορφώνει μέσα από τις κάρτες (πχ 2+3=...) ώστε να βρεί η άλλη ομάδα το αποτέλεσμα.Η διαδικασία αυτή γίνεται σε όλες τις ομάδς και κάθε φορά που μια ομάδα δε βρίσκει το σωστό αποτέλεσμα, χάνει και ένα μέλος της. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως μείνει μια ομάδα με ένα τουλάχιστον μέλος και η οποία θα είναι η νικητήρια.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργηθεί το ομαδικό πνεύμα και η σενεργασία των μαθητών και κυρίως να μάθουν την διδακτική ενότητα των αριθμητικών πράξεων.