Εμβαδόν τετραγώνου και ορθογωνίου παραλ/μου

Γωνίες

Γωνίες τριγώνου – τετραπλεύρου

Μέσος όρος αριθμών

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ακέραιων και δεκαδικών με τον νου

Διαίρεση ακέραιων και δεκαδικών με 0,1 0,01 0,001

Πολλαπλασιασμός με 0,1 0,01 0,001

Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10,100,1.000