Μάθημα εξ αποστάσεως: “Ζουμ, ζουμ μέλισσα πετά…”

 • Παίζω και μαθαίνω με τις μέλισσες και τους αριθμούς...

Ουράνιο τόξο

Η οικογένεια μου

8η αποστολή:ζωγραφική σε πέτρες!!!!!

Το καλοκαίρι σιγά σιγά αρχίζει και πολλά παιδάκια ίσως έχουν ήδη κάνει την πρώτη τους κρύα βουτιά στην θάλασσα.Αγαπημένη δημιουργική απασχόληση των παιδιών για το καλοκαίρι είναι η ζωγραφική και συγκεκριμένα η ζωγραφική πάνω σε πέτρες και βότσαλα είτε χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους είτε τέμπερες..για ρίξτε μια ματιά στις δημιουργίες των παιδιών...

Το ουράνιο τόξο του Δημήτρη!

 

Η γοργόνα της Υρούς!

 

Το αλφαβητάρι του Νικήτα!

Μάθημα εξ αποστάσεως: “Παιχνίδια με τραπουλόχαρτα”

Τα παιδάκια μας έπαιξαν, διασκέδασαν με τα τραπουλόχαρτα και έκαναν εξάσκηση στους αριθμούς!Δείτε την υπέροχη δουλίτσα που έκαναν...

 • Έβαλαν στη σειρά τα τραπουλόχαρτα μέχρι το 10 και πρόσθεσαν τόσα αντικείμενα όσα λέει ο κάθε αριθμός:

 • Ξεχώρισαν τα τραπουλόχαρτα ανάλογα με το χρώμα τους και βρήκαν κόκκινα και μαύρα αντικείμενα που είχαν στο σπίτι τους:

 • Ξεχώρισαν τα τραπουλόχαρτα ανάλογα με το σχήμα τους:

 • Έκαναν προσθέσεις:

 • Έβαλαν στη μέση έναν αριθμό και προσπάθησαν να βρουν τον προηγούμενο και τον επόμενο:

 • Προσπάθησαν να φτιάξουν "πύργους" με τραπουλόχαρτα:

7η αποστολή:Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας!!!!!

Έχει χρώμα στα φτερά και πετά πολύ ψηλά...στα λουλούδια ξαποσταίνει και τη φύση ομορφαίνει.Τι είναι;;;

Τα παιδιά έδωσαν διάφορες απαντήσεις όπως πουλί,μέλισσα,αλλά με μία επανάληψη του αινίγματος και λίγο σκέψη παραπάνω κατάφεραν και  βρήκαν την απάντηση:ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.Στη συνέχεια παρακολούθησαν ένα βίντεο που δείχνει τα τέσσερα στάδια ανάπτυξης της πεταλούδας και τα αποτύπωσαν στις ζωγραφιές τους.

Ο σύνδεσμος με τα στάδια ανάπτυξης: https://www.youtube.com/watch?v=7AUeM8MbaIk

   

   

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος “2020-2021”

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ο,τι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος "2020-2021" και εφεξής, γίνονται με ηλεκτρονική αίτηση.

Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος "2020-2021" και εφεξής, γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων / προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου και εντός της προθεσμίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των νηπίων ορίστηκε «Από τις 15 έως τις 30 Μαΐου 2020»

 • Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

1. Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από αίτημα των γονέων/κηδεμόνων του νηπίου.

2. Στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει το νήπιο/προνήπιο ανάλογα με τη διεύθυνση κατοικίας τους και συμπληρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή, και συγκεκριμένα (α) όνομα, (β) πατρώνυμο, (γ) μητρώνυμο, (δ) ημερομηνία γέννησης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά συστήματα «Μητρώο Πολιτών» και «myschool» και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους (οδός- αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός κώδικας), την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

γ) Τα στοιχεία άλλων τέκνων που φοιτούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχουν.

δ) Αν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής.

ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση προς και από τη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Τα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις γ’ και δ’ προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου.

3. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που απαιτείται να προσκομίσουν με επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα δικαιολογητικά που αφορούν τις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής καθώς και

β) το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας,

γ) το βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια,

δ) γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου του οποίου αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

5. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο.Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/ νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

6η αποστολή: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΝΟΥΛΑ!!!!!

Τι όμορφες ζωγραφιές μας έστειλαν τα παιδάκια μας,για την γιορτή της δικής τους μανούλας!!!

   

   

   

 

Μάθημα εξ αποστάσεως: “Η Γιορτή της μητέρας”

Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας τα παιδάκια μας πειραματίστηκαν με το γράμμα "Μ", της "Μαμάς" χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα...Επίσης χάρισαν στις μανούλες τους κατασκευές,ζωγραφιές και λουλουδάκια!

 • Το "Μ" του Ζώη με τ' αγαπημένα του DVD και η κάρτα για τη μανούλα του:

 • Tο "Μ" του Νάσου με καπάκια και smarties. Eπίσης το χειροποίητο βάζο για τη μανούλα του παρέα με τα λουλουδάκια:

 • Το "Μ" της Μαριλίας με πολύχρωμες πετρούλες και οι κατασκευές (κάρτα-κοσμήματα) για τη μανούλα της:

 • To "M" της Βάλιας με τις αγαπημένες της κουκλίτσες και με κομμάτια από παζλ. Επίσης η ζωγραφιά που χάρισε στη μανούλα της παρέα με τα λουλουδάκια:

 • To ''Μ'' της Αναστασίας με κορδέλες, ζωγραφιές, κολιέ και μια μαριονέτα για τη μανούλα της:

 

 • H λεξούλα "ΜΑΜΑ" του Αναστάση και του αδερφού του,Γιώργου, με ξυλάκια από σουβλάκια και δημητριακά:

 • Το "Μ" του Γιώργου με τ' αυτοκινητάκια του και ένα λουλουδάκι από τον κήπο για τη μανούλα του:

 • Το "Μ" του Βαγγέλη με τ΄αυτοκινητάκια του:

 • Η λεξούλα "ΜΑΜΑ" του Λουκά με τους μαρκαδόρους του:

 • Η κάρτα της Παρασκευούλας και της Ηράκλειας για τη μανούλα τους:

 • Το "Μ" του Χρήστου με τ' αυτοκινητάκια του και με τις ξυλομπογιές του:

Η πορτοκαλί πασχαλίτσα.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να ακούσετε το τραγούδι : https://www.youtube.com/watch?v=fYD9iXoU3rA&feature=emb_logo