1η Δραστηριότητα (2η μέρα)

Στη δεξιά στήλη υπάρχουν μερικές ομόηχες λέξεις.

Για να λύσω την άσκηση,  σέρνω την κάθε λέξη στο κουτάκι της πρότασης που ταιριάζει.

Αφήστε μια απάντηση