Εντυπώσεις από το μάθημα Εργαστήριο Πληροφορικής 2

Εδώ θα μπορείτε να εκθέτετε τις εντυπώσεις σας για το μάθημα ''ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2'', καθώς και να προτείνετε ιδέες για τη βελτίωση της διεξαγωγής του.