Τοπική Ιστορία Στ ΄Δημοτικού

Εδώ θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες, μαρτυρίες , γεγονότα κ.λπ. σχετικά με τους αγωνιστές του 21 που έδρασαν στον τόπο μας.