Τα σπιτάκια των αριθμών

Τα σπιτάκια του 10, του 9, του 8 και του 7 (σέρνω και αφήνω τον σωστό αριθμό στα κενά κουτάκια)
Τα σπιτάκια του 6, του 5, του 4, του 3, του 2 και του 1 (σέρνω και αφήνω τον σωστό αριθμό στα κενά κουτάκια)

Η σχολική εξΑΕ

Συνέντευξη του κ. Αντώνη Λιοναράκη με θέμα την σχολική εξΑΕ

Διαδραστικό βίντεο

14/05/2020: Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Στ’

Τα ζώα σώζουν τον πλανήτη.

Είναι μια διάσημη σειρά από 11 μικρά επιμέρους βίντεο με πρωταγωνιστές τα ζώα της ζούγκλας (άραγε ο άνθρωπος είναι το πιο άγριο;!!!).

Σε κάθε ένα από αυτά, τα ζώα προτείνουν και μια λύση σε θέματα που αφορούν στην κατανάλωση της ενέργειας και των πόρων του πλανήτη μας.

Ακολουθήστε τις ερωτήσεις του βίντεο και μάθετε περισσότερα!

Ασκήσεις 14/05/2020

Γλώσσα
Ορθογραφία/καταλήξεις ρημάτων
Οι δευτερεύουσες προτάσεις
Συνώνυμες λέξεις
Αντίθετες λέξεις (αντώνυμα)
Ιστορία
Οι Ακρίτες 1
Οι Ακρίτες 2
Ερευνώ και Ανακαλύπτω
Τα ζώα σώζουν τον πλανήτη!