Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Διαβάστε το κείμενο αυτό κι έπειτα γράψτε δύο παραγράφους: μια με τα πλεονεκτήματα και μια με τα ελαττώματα του Οδυσσέα.