Φυσικά Ε΄, Θερμότητα

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Για την υλοποίηση των παραπάνω πειραμάτων συνεργάστηκαν οι μαθήτριες του Ε2:

Δ.Μ., Κ.Μ., Σ.Κ, και Α.Κ.