Ανακύκλωση μπαταριών Έργα των μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου(Ε2 ,Δ1)

Ιστορίες ανακύκλωσης

Για τη δημιουργία της ιστορίας συνεργάστηκαν οι μαθήτριες του Ε2: Κ.Μπ., Δ.Μπ., Κλ.Σ.

 

 

Αφίσες με μηνύματα για την ανακύκλωση μπαταριών