Ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων

Παρακαλούμε όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να κρατήσουν το ημερολόγιο του
συλλόγου να το επιστρέψουν αύριο Παρασκευή 15/12.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξη
Εκ μέρους του συλλόγου γονέων