4η ομάδα

Οnline art conceptual project με θέμα: Posting Drawings daily.

Στην παρακάτω σελίδα του facebook καθημερινά αναρτώνται ζωγραφιές από δεκάδες πρόσφυγες που βρίσκονται δε διάφορα σημεία της Ευρώπης, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που δεν έχουν…φωνή!

(30 εθνικότητες, κυρίως παιδιά, συχνά αναλφάβητοι)

https://www.facebook.com/yttassociation/

Δημιουργία πολυμεσικής παρουσίασης με επιλογή εικόνων με ζωγραφιές και θέμα: «υπάρχει μέλλον;… η Τέχνη αποκαλύπτει!

 

Leave a Reply