1. Μεταδοτικές ασθένειες

 

Πατήστε εδώκαι αφού ακούσετε λεπτομέρειες για τα εμβόλια εξασκηθείτε σε βασικές έννοιες που αφορούν σε αυτά.

Πατήστε εδώ για να λύσετε ένα σταυρόλεξο με βασικές έννοιες της ενότητας που μελετήσατε.