ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος Ηλεκτρονικού Τύπου

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης [εντ. ΑΠΘ]

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευσταθία Μελεκίδου και Μυρτώ Νεράντζη

Εγνατίας 132
54622 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 837917

FAX: 2310 837917

e-mail: mail@1dim-aei-thess.thess.sch.gr