Οι μήνες και οι εποχές του χρόνου για το Δημοτικό!

Καλώς ήλθατε!

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της Β' Δημοτικού να παρουσιάσουν πιο ελκυστικά τους μήνες και τις εποχές του χρόνου, αλλά και τους μαθητές για να μάθουν με πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Στοχεύοντας σε μια πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση του θέματος, χρησιμοποιείται διαδραστικό και πολυμεσικό υλικό ώστε να κινητοποιηθεί και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Ειδικότερα, για την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων αξιοποιείται ποικιλία μέσων, όπως βίντεο, κουίζ και κείμενο. Έτσι, αναμένεται να αναλυθούν σε βάθος οι μήνες του χρόνου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μήνα αλλά και οι εποχές στις οποίες ανήκουν.

Η παιδαγωγική αξία του περιεχομένου έγκειται στην αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού αντικειμένου, στην παροχή κινήτρων με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στο αντικείμενο μελέτης με ουσιαστικό τρόπο!

Προτού παρακολουθήσετε τa παρακάτω βίντεο, σημειώστε στα σχόλια πόσες εποχές γνωρίζετε και πόσους μήνες νομίζετε ότι έχει ένας χρόνος!