Η παρέα των εγκλίσεων και των ρημάτων

Οι εγκλίσεις των ρημάτων

Είναι οι μορφές που παίρνει το ρήμα, για να εκφράσει τη διάθεση ή τη γνώμη του ομιλητή:

βεβαιότητα, επιθυμία, προσταγή.

Οι εγκλίσεις είναι τρεις:

Οριστική – Υποτακτική – Προστακτική

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ                                                     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ                                          ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
      

Τη χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε        Τη χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε      Τη χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε
να δείξουμε, ότι κάτι είναι βέβαιο        να δείξουμε κάτι που επιθυμούμε.     να παρακαλέσουμε ή διατάξουμε 
ή πραγματικό.                                                                                                               κάποιον.                                              π.χ. Ο Γιάννης πάει στο σχολείο.          π.χ. Θέλω να πάω στο σχολείο.           π.χ. Περπατάτε με προσοχή στο δρόμο!

 

Leave a Reply