Πολύγωνα- Κολοκοτρώνης

Έτσι λοιπόν οι μαθητές φιλοτέχνησαν τη σύγχρονη προσωπογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εδώ . Αποτελείται από 2079 πολύγωνα τα οποία αναπαράγονται καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Python.