Ποιοι είμαστε

Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει επιτακτικά την ανάγκη να ασχοληθούμε ως άτομα αλλά και ως κοινωνία με τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν. Σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής μπορεί να παίξει η ενημέρωση και η εκπαίδευση για αυτή, στοχεύοντας στην κατανόηση των αιτιών αλλά και των επιπτώσεων στην ζωή μας συνολικά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ1 Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Τhess. Climate Schools". Το πρόγραμμα "Τα σχολεία προστατεύουν το κλιμα", μέσα από την εκπαίδευση των μαθητων/μαθητριών για την συνετή χρήση της ενέργειας και την ενεργή συμμετοχή τους στην διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο ή στο σπίτι τους, ευελπιστεί να συμβάλει στην κινητοποίηση τους για αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπος ζωής.

Στόχοι του προγράμματος:
✔️Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος
✔️Ενημέρωση και ευαίσθητο ποίηση των μαθητών /μαθητριών, εκπαιδευτικών και οικογενειακό περιβάλλοντος σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών άνεσης στο σχολικό κτίριο η στο σπίτι
✔️Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου ή του σπιτιού μέσω της εφαρμογής και της δημιουργίας του οίκοκωδικα
✔️Ενημέρωση και ευαίσθητοποιηση της ευρύτερης κοινότητας για τη σημασία της εξοικονόμισης ενέργειας
✔️Δημιουργία υλικού μέσω ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και συζητήσεων.

Αφήστε μια απάντηση