Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς οπου το ατομο χωρις την υλική ανταμοιβή προσφέρει τον ελευθερό του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε στο πλαίσιο μια ομαδας ή φορέα είτε με δική του πρωτοβουλία. Ο εθελοντισμός ερχεται κόντρα στο κατεστημένο και και προσπαθεί να αντισταθμισει την τάση που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες να αξιολογούνται όλα με βάση τα χρήματα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός ξεπερνά την κλασική μορφή ,δηλαδη προσπερνά την φιλανθρωπία και περικλείει μια ενεργή συμμετοχη των εθελοντών που εμπλέκονται στις οργανώσεις.