Δια βίου άσκηση και ποιότητα ζωής

Η ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με τη σωματική και ψυχική υγεία. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της φυσικής αγωγής προωθεί την έννοια της δια βίου άσκησης και προσπαθεί να εντάξει τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς όμως να χαθεί ο βιωματικός χαρακτήρας του μαθήματος.

 Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα και προφίλ που θα αφορά τη  βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω της φυσικής άσκησης.

Αναλυτικότερα οι μαθητές:

  • Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους μέσω της άσκησης.
  • Να ανακαλύψουν νέους τρόπους μελέτης με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών , να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της πλατφόρμας eclass και να την αξιοποιήσουν.
  • Να εξελίξουν την αντίληψη της έννοιας της διαβιου άσκησης σαν μια ευχάριστη εμπειρία.
  • Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους με ψηφιακό τρόπο χρησιμοποιώντας λογισμικά και εφαρμογές παρουσίασης.