Σύνδεση μεταξύ μελών στην e-me

Β. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

 Όπως συνδέθηκε με τον δάσκαλο, ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί  και με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης (τους συμμαθητές του).

Θα μπορεί έτσι να ανταλλάσσει μηνύματα με τα άλλα μέλη έξω από την υπόλοιπη τάξη, καθώς και να κάνει κλήσεις ή βιντεοκλήσεις με τα μέλη με τα οποία έχει συνδεθεί.

Για να συνδεθεί με κάθε μέλος, θα πρέπει να κάνει τα ίδια βήματα (11 - 14) που έκανε για να συνδεθεί με τον δάσκαλο.

Παράδειγμα:

Το μέλος «Φούσκας» θέλει να συνδεθεί με το μέλος «Αλλουάν» για να μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους με chat, ή με τηλεφωνικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις (μέσω ίντερνετ). Για να το κάνει αυτό:

  1. Σε όποια οθόνη κι αν βρίσκεται, πατάει πάνω στην μελισσούλα (πάνω αριστερά) και μεταφέρεται στην παρακάτω σελίδα, την αρχική δηλαδή:

 

  1. Πατάει πάνω στο κουμπί «Κυψέλες»:

 

  1. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπει την τάξη του: E2 (e-me)

Κάνει ΚΛΙΚ στο εικονίδιο της τάξης.

 

  1. Στο επόμενο παράθυρο κάνει ΚΛΙΚ στα «Μέλη».

 

  1. Εμφανίζεται η καρτέλα με όλα τα μέλη της τάξης.

Κάνει ΚΛΙΚ πάνω στο μέλος με το οποίο θέλει να συνδεθεί.

 

  1. Στην καρτέλα που ανοίγει, πατάει πάνω στο «Αίτημα Σύνδεσης».

 

  1. Αποστολή αιτήματος σύνδεσης προς allouan: «ΝΑΙ».

 

Ο Αλλουάν (το άλλο μέλος δηλαδή) θα δει το αίτημα από τις ειδοποιήσεις (στο καμπανάκι),

και αν συμφωνεί να συνδεθεί με τον Φούσκα θα απαντήσει στο αίτημα,

και θα πατήσει προφανώς «Αποδοχή».

 

Leave a Reply