Γιατί οι νέοι διδάσκονται φιλολογικά μαθήματα σήμερα;

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Τα φιλολογικά μαθήματα σχετίζονται με τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ανθρωποκεντρικός
με διαχρονικές αξίες και αποτελεί το θεμέλιο των σύγχρονων επιστημών.
Όλα τα παραπάνω καθιστούν τόσο τη διδασκαλία όσο και την εκμάθηση των φιλολογικών μαθημάτων
απαραίτητες. Αναλυτικά: κέντρο του ελληνικού πολιτισμού είναι ο άνθρωπος, ο σεβασμός στην προσωπικότητα και στην αξιοπρέπεια. Επιπλέον, διαχρονικές αξίες όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία έχουν την προέλευσή τους στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πλέον, είναι αποδεκτό πως οι Έλληνες θεμελίωσαν όλες τις επιστήμες. Έτσι, πατέρας της ιατρικής είναι ο Ιπποκράτης, της Ιστορίας ο Ηρόδοτος και θεμελιωτής της φιλοσοφίας ο Σωκράτης.
Επομένως, είναι απαραίτητο να διδάσκονται τα φιλολογικά μαθήματα (λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία), διότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται οι πνευματικοί ορίζοντες των νέων και έρχονται σε επαφή με εμπειρίες άλλων ανθρώπων, κατανοούν, διεισδύουν και μαθαίνουν να επιλύουν τα ουσιώδη προβλήματα της ζωής.

Leave a Reply