φιλολογία και φιλοσοφία

Ο σκοπός της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων είναι η διαμόρφωση της προσωπικότητας των σημερινών νέων ανθρώπων και αυριανών πολιτών στηριγμένη στις κλασικές αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της ανεξαρτησίας. Οι νέοι έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό, μαθαίνουν ιστορία, ποίηση και το σημαντικότερο όλων μαθαίνουν να φιλοσοφούν.

Leave a Reply