συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά2

Ναι αλλά στη συνέχεια της κυκλικής τροχιάς η Bx αυξάνεται και η υ₁ μειώνεται. Μια δύναμη, από δύο φορτία Η Ν έτεινε δηλαδή στιγμιαία στο μηδέν κατά την είσοδο στην κυκλική τροχιά και μεγαλώνει πάλι. Νομίζω δηλαδή ότι ο κύλινδρος …

Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα

  Ένα σώμα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά κάποια στιγμή με ένα δεύτερο σώμα Β. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ορμής του σώματος Α σε συνάρτηση με το χρόνο. Να εξηγήσετε γιατί το …