Υγεία

Νους υγιής εν σώματι υγιεί.
Ένα απόφθεγμα το οποίο σημαίνει ότι για να είναι ο νους υγιής πρέπει και το σώμα να είναι υγιές!