Ελληνικά

Βρες τις διαφορές!

Βρες τις διαφορές στις εικόνες που ακολουθούν:

Εντόπισε 3 διαφορές:

https://www.bookwidgets.com/play/t:9xXJyNfC3O6VeAT7E94nM9xcE39G99KCSa6kX6POBsRZUDVTRk4=

https://www.bookwidgets.com/play/t:daTiAs1oYC_ZammFp1albdKyy7GEqMwL00RCXomzGuNVUDVTVUQ=

Εντόπισε 4 διαφορές:

https://www.bookwidgets.com/play/t:r2PbagAEtgqV5_tQAcy-vPGKIT-4tYx0js1N4sSsXxhUUDVTWEI=

Αφήστε μια απάντηση