Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Γράψτε ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή.