ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΕΝΤΖΑ ΟΜΑΔΑ Β

ΠΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2020
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μ. ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ