Μυθολογία

Στο βιβλίο ιστορίας τρίτης δημοτικού τα πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην μυθολογία. Τα παιδιά διαβάζουν αρχικά για την δημιουργία του κόσμου, τους θεούς του Ολύμπου κι έπειτα για τους μύθους του Ηρακλή και τις περιπέτειες του Θησέα.