Ελληνικά

4ο αντικείμενο e-me content: Βρες το ζώο

3ο αντικείμενο e-me content: Βρες το χρώμα

2ο αντικείμενο e-me content: Μαθαίνοντας τα ζώα

1ο αντικείμενο e-me content : Παιχνίδι μνήμης με λαχανικά

Σχεδιασμός σχολικής γιορτής Χριστουγέννων

  1.  Προβληματισμός και συζήτηση στην παρεούλα για την έννοια των Χριστουγέννων με βάση τις προυπάρχουσες γνώσεις των παιδιών.
  2.  Εισαγωγή, ανάλυση εννοιών και εθίμων που δεν γνωρίζουν και επίλυση αποριών.
  3.  Παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την έννοια των Χριστουγέννων.
  4.  Συζήτηση με τα παιδιά και προτάσεις ιδεών από τα ίδια για την οργάνωση της δικής μας Χριστουγεννιάτικης γιορτής.
  5.  Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες με κριτήριο τα κοινά ενδιαφέροντα - ιδέες που εξέφρασαν. ( Ενδεικτικές ιδέες: θεατρικό, στολισμός τάξης, κατασκευή καρτών, ποιήματα).
  6.  Κατανομή ρόλων και καθηκόντων για τα μέλη της κάθε ομάδας.
  7.  Παροχή κατάλληλων υλικών και βοήθειας από τον/την νηπιαγωγό σε κάθε ομάδα με σκοπό την διευκόλυνση της συνεργασίας και της επίτευξης της δραστηριότητας που επέλεξαν.
  8.  Πραγματοποίηση προβών για την δραματοποίηση ή τα ποιήματα.
  9.  Δημιουργία κατάλληλης διάταξης της τάξης και δημιουργία προσκλήσεων από τα παιδιά για τους γονείς τους.
  10.  Παρουσίαση-πραγματοποίηση της γιορτής και τελική αξιολόγηση από τον/την νηπιαγωγό.