Φωτοδεντρο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/

Μπορούμε να κάνουμε χρήση των ψηφιακών πόρων του φωτόδεντρου προκειμένου να διδάξουμε κάποια συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα.

Το φωτόδεντρο διαθέτει διαδραστικά σχολικά βιβλία,  εικόνες, βίντεο, μικροπειράματα, ασκήσεις πρακτικής άσκησης κτλ, για όλα τα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες