3.2 Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες μέσα από τα Μικροπειράματα του Φωτόδεντρου

Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5190

Η βασική τριγωνομετρική ταυτότητα http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5311

Πολικές συντεταγμένες στο χώρο     http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5310

3.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας μέσα από τα Μικροπειράματα του Φωτόδεντρου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με μέτρο μεταξύ 0° και 360° http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5210

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών μεγαλύτερων των 360° ή αρνητικών γωνιών http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5225

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών μεγαλύτερων των 360o και αρνητικών γωνιών http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5225

Ο τριγωνομετρικός κύκλος  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5140

Τι είναι το ακτίνιο; http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5272

Μετρώντας το κατάρτι ενός πλοίου. http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5164

Υπολογίζω τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών μεγαλύτερων των 360° ή αρνητικών γωνιών  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5139

 

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ- Ερωτήσεις του τύπου “Σωστό-Λάθος” / KEE

ΠΗΓΗ:Εκδόσεις για την αξιολόγηση των μαθητών

1) Continue reading "ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ- Ερωτήσεις του τύπου “Σωστό-Λάθος” / KEE"