ΑΣΙΑ – Κράτη και πρωτεύουσες

ΑΣΙΑ – ποταμοί και λίμνες

ΑΣΙΑ – όρη και οροσειρές

ΑΣΙΑ οριζόντιος διαμελισμός

 

Ευρώπη – σημαίες

Ευρώπη (Σημαίες – αξιοθέατα)

Κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιλέγω τα κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου

Εντοπίζω στο κρυπτόλεξο τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου.

Κράτη και πρωτεύουσες της Ευρώπης