Φύλλο Εργασίας 1

Δραστηριότητα 1: Καταλαβαίνω την δομή επανάληψης

Δραστηριότητα 2: Σύνταξη δομών επανάληψης

Δραστηριότητα 3: Μετατροπές στη Δομή Επανάληψης

Δραστηριότητα 4: Πρόβλημα Δόσεων Αγορών

Δραστηριότητα 5: Αντιγράφοντας μια εικόνα

Δραστηριότητα 6: Ασκήσεις στην δομή επανάληψης, κάντε τις 1, 2, 18, 19, 20.

Leave a Reply